"Lepszy RYNEK, lepszy BIZNES, lepsza PRACA - to hasła promowane w ramach kampanii Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także tytul nowego programu TVP Kielce. Celem zaraówno kampanii jak i programu jest pokazanie obszarów, w jakich Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan działa. Hasło „lepszy" nawiązuje do podstawowej idei organizacji Lewiatan, czyli poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w regionie. Zakres audycji telewizyjnych ma obejmować między innymi tematykę dialogu społecznego i rozwoju gospodarczego regionu, wskazania dobrych przykładów i praktyk realizacji idei przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim oraz promocję idei współdziałania na rzecz poprawy kondycji gospodarki. Program ukazuje się co dwa tygodnie, w poniedziałki o godzinie 18:05
Lepszy RYNEK, lepszy BIZNES, lepsza PRACA
do góry