Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach

ul. Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce
NIP: 521-04-12-987
Regon: 010418973-00168

Numer rachunku bankowego:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
06 1030 1508 0000 0008 1726 2015

Dyrektor Oddziału

Przemysław Predygier

Sekretariat

Anna Garbala
tel. 41 330 33 40
fax. 41 360 03 00
e-mail: sekretariat.kielce@tvp.pl


Dział Produkcji Telewizyjnej

Jarosław Zmyślny
Kierownik działu
tel. 41 330 33 45
e-mail: jaroslaw.zmyslny@tvp.pl


Sekcja Marketingu i Reklamy

Reklama

tel. 41 330 33 50
fax. 41 360 03 03
e-mail: reklama.kielce@tvp.pl

Aldona Podeszwa
Starszy specjalista ds. reklamy
e-mail: aldona.podeszwa@tvp.pl

Promocja

tel. 41 330 33 51
fax. 41 360 03 03
e-mail: promocja.kielce@tvp.pl

Paulina Błaszczyk
Specjalista ds. promocji
e-mail: paulina.blaszczyk@tvp.pl


Redakcja Informacji

tel. 41 330 33 44
fax. 41 360 03 01
e-mail: informacje.kielce@tvp.pl


Wydział Realizacji i Techniki

Łukasz Terelak
Starszy specjalista ds. techniki
tel. 41 330 33 54
e-mail: lukasz.terelak@tvp.pl

Obsługa techniczna

tel. 41 330 33 53

Informatyka

tel. 41 330 33 55

Albert Skrzypek
e-mail: albert.skrzypek@tvp.pl

Kamil Dąbrowski
e-mail: kamil.dabrowski@tvp.pl


Sekretariat Programowy

Marta Majcher
Sekretarz programu
tel. 41 330 33 48
e-mail: marta.majcher@tvp.pl

Andrzej Jamroziewicz
tel. 41 330 33 56
e-mail: andrzej.jamroziewicz@tvp.pl

Archiwum

tel. 41 330 33 49

Katarzyna Kozior
e-mail: katarzyna.kozior@tvp.pl

Żaneta Rugor
e-mail: zaneta.rugor@tvp.pl


Redakcja strony internetowej

tel. 41 330 33 47
e-mail: internet.kielce@tvp.pl


Dział obsługi ogólnoekonomicznej

tel. 41 330 33 52

Justyna Piętak
e-mail: justyna.pietak@tvp.pl

Agata Puchała
e-mail: agata.puchala@tvp.pl


Redakcja w Sandomierzu

ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz
e-mail: sandomierz@tvp.pl