Trwa XVIII edycja Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, w którym firmy mogą zdobyć certyfikat jakości biznesu. Właśnie ruszyły obrady komisji regionalnych, które jako pierwsze ocenią uczestników. Zainteresowane firmy muszą się spieszyć z formalnościami.

Program skierowany jest do wszystkich firm, które w swojej działalności kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” to wzmocnienie wizerunku firmy jako rzetelnego kontrahenta i wsparcie w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Wśród uczestników edycji 2015 jest już 6 firm z województwa świętokrzyskiego.

Właśnie ruszyła weryfikacja zgłoszeń uczestników, która będzie mieć dwa etapy. Jako pierwsze kandydatów oceniają komisje regionalne, które przygotowują rekomendacje dla komisji ogólnopolskiej, decydującej o dopuszczeniu do II etapu programu.

Na podstawie wyników audytów prowadzonych w II etapie komisja ogólnopolska rekomenduje firmy do certyfikatów i nagród. Ostateczne decyzje o ich przyznaniu lub nie – podejmie jesienią kapituła programu.