Muszą znać prawo, służyć radą i potrafić ocenić ryzyko – sekretarze gmin, miast i powiatów z całej Polski uczestniczą w pierwszym Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy w Warszawie. Województwo świętokrzyskie reprezentuje jedna z największych delegacji.

Bez nich ciężko wyobrazić sobie sprawnie funkcjonujący samorząd: doradzają, zarządzają, kontrolują – każdego dnia czuwają nad realizacją planu rozwoju ich jednostki, a kiedy trzeba rozwiązać konflikt, muszą być jak dobry psycholog. Sekretarze, bo o nich mowa, spotkali się dziś w Warszawie, by porozmawiać o dobrych przykładach oraz wyzwaniach stojących przed samorządami.

W kongresie udział biorą delegacje z całej Polski oraz 11. innych krajów, m.in. Francji, Grecji, Cypru, Białorusi oraz Ukrainy, jak również przedstawiciele Rady Europy – Alfonso Zardi i Andreas Kiefer. W wystąpieniach podkreślali, jak kluczowa w rozwoju demokracji jest rola nowoczesnego i dobrze funkcjonującego samorządu. Jako dobry przykład wskazywali Polskę.

Jedna z innowacji w zarządzaniu administracją jest tworzenie Samorządowych Centrów Usług Wspólnych. O pierwszych próbach realizacji takiego projektu w naszym województwie mówił Paweł Brola, sekretarz Gminy i Miasta Chęciny.

Sekretarze zwracają uwagę na konieczność dookreślenia swojej roli, np. poprzez rozszerzenie kompetencji i uprawnień oraz potrzebę prowadzenia dialogu z administracją państwową.

Krajowy Kongres Forów Sekretarzy potrwa do jutra. Podczas sesji szkoleniowo-dyskusyjnej o roli sekretarza w tworzeniu nowoczesnej administracji opowiadać będą delegaci z Chmielnika, Chęcin i Stąporkowa.