Mieszkańcy kieleckiego osiedla Uroczysko od lat słyszą, że na inwestycję poprawiającą jakość ich funkcjonowania nie ma pieniędzy. Chodzi o budowę drogi i chodnika, przedłużenie ulicy Marszałkowskiej na osiedlu. Domagają się rozbudowy drogi wiodąca do przedszkola i żłobka, której fragment obecnie jest wąski i nierówny.

- Najgorzej jest zimą, ponieważ są nieodśnieżone pobocza, nie ma jak zjechać na pobocze i dwa samochody nie ma możliwości żeby się wyminęłyskarżą się mieszkańcy. Ani samochodem, ani pieszo. Tu niezmotoryzowani też mają pod górkę. - Trzeba chodzić albo po poboczu albo po trawie z tego powodu bardzo często są brudne buty – dodają mieszkańcy Uroczyska.

Problemu braku chodnika rozwiązać nie udaje się od kilku lat. Pomimo prób podejmowanych przez spółdzielnię.  - Te interwencje nie są w tym roku, są już od kilku lat, a więc to jeszcze moich poprzedników, którzy byli w spółdzielni to również ta sytuacja była i dotyczyła – twierdzi Edward Osuch prezes Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Fatalny stan ulicy zna Miejski Zarząd Dróg, ale w tym roku na remont nie ma, co liczyć. - W tegorocznym budżecie miasta, czyli budżecie na rok 2017 tego typu inwestycja nie jest ujęta, co nie znaczy, że nie będzie ujęta w latach kolejnych – twierdzi Jarosław Skrzydło Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

Miejscy radni proponują, by mieszkańcy zawiązali w tej sprawie inicjatywę lokalną. To pomogłoby w szybszym remoncie ulicy. - To jest partycypacja również w kosztach, przede wszystkim aktywność mieszkańców, ale i partycypacja, natomiast ona jest bardzo niewielka – mówi Katarzyna Zapała kielecka radna i dodaje - Jest ona negocjowana z prezydentem i często oscyluje w kilku procentach.

Chodzi o to by mieszkańcy na swój koszt przygotowali na przykład dokumentację projektową. To koszt kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Wtedy władze miasta dołożą pozostałe pieniądze - w tym wypadku kilkaset tysięcy. Mieszkańcy nie mówią - nie. I podejmą próbę zawiązania inicjatywy.

Problem poruszyliśmy dziś w programie Interwencja, realizowanym wspólnie z Radiem Kielce.