Blisko półtora miliona złotych na ochronę zabytków w regionie. Pieniądze daje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja trafi między innymi do parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy, kolegiaty w Klimontowie i Muzeum Wsi Kieleckiej. 

Ministerialne pieniądze trafią między innymi do Wiślicy. Trzysta tysięcy złotych pozwoli na odrestaurowanie elewacji Domu Długosza. Takie same środki otrzyma opactwo cystersów w Wąchocku na wymianę pokrycia dachowego. Ministerstwo Kultury przekaże również pieniądze dla Klimontowa i Bejsc na kontynuowanie prac konserwatorskich w tamtejszych kościołach - w sumie 650 tysięcy złotych.

Wparcie otrzymają także Sandomierz, Zespołu Pałacowy w Kurozwękach i Muzeum Wsi Kieleckiej.

Dofinansowanie MKiDN otrzymają:

  • Parafia Św. Mikołaja w Bejscach w wysokości 250 000 zł na kontynuację prac konserwatorskich przy kamiennej dekoracji ( nagrobka, rzeźb, arkad, polichromii) w późnorenesansowej Kaplicy Firlejów z 1594 r.;
  • Kolegiata Św. Józefa w Klimontowie w wysokości 450 000 zł na remont i prace konserwatorskie elewacji świątyni - III etap obejmujący wieżę południową z wymianą pokrycia dachowego i wieżę północną;
  • Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu w wysokości 60 000 zł na konserwację wystroju oraz wyposażenie zakrystia kościoła;
  • Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kurozwękach w wysokości 35 000 zł na konserwację XVIII w. bramy;
  • Opactwo OO. Cystersów w Wąchocku w wysokości 300 00 zł na remont drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia.
  • Muzeum Wsi Kieleckiej w wysokości 97 000 zł na konserwację ołtarza głównego w Kościele z Rogowa, znajdującym się w skansenie w Tokarni;
  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P. w Wiślicy w wysokości 300 000 zł na prace konserwatorskie przy elewacji południowej Dom Długosza.