Politechnika Świętokrzyska otrzymała dofinansowanie do prowadzonych badań naukowych. Do zdobycia są trzy granty po 40 tysięcy złotych i dwa po dwadzieścia. To szansa na wprowadzenie wynalazków na rynek i zacieśnienie relacji ze światem biznesu.

Na wsparcie finansowe dla realizowanych prac badawczych, opracowanie wstępnych analiz oraz wdrażanie rozwiązań na rynek mogą liczyć naukowcy, doktoranci oraz pracownicy uczelni.
Politechnika Świętokrzyska zdobyła pieniądze wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk.