Planeta w pigułce - tak można określić kielecką Wietrznię, a dokładniej mieszczący się w tam rezerwat geologiczny. I tę pigułkę Geopark chce wykorzystać do edukacji. Dziś Instytut Designu przedstawił pomysły na wykorzystanie i zagospodarowanie wschodniej części rezerwatu.

Wietrznia, Międzygórz i Miedzygórz wschodni.  Jeszcze w latach 70-tych wydobywano tu wapienie i dolomity. Dziś rezerwat Wietrznia to idealne miejsce do spacerów, ale przede wszystkim do nauki o przeszłości geologicznej regionu. - Skały wapienne na wietrzni tworzyły się ponad 360 mil. lat temu w ciepłym płytkim tropikalnym można powiedzieć zbiorniku morskim tylko w zupełnie innych okolicach globu ziemskiego - mówi Michał Poros, Geopark Kielce. Teraz wschodnia część wyrobiska ma się wzbogacić waśnie o urządzenia do nauki geologii całego regionu. - Będą to skały reprezentatywne jakie ciekawostki mamy w regionie – informuje Michał Poros.

Ale oprócz skał będą też elementy małej architektury. Ławki, tablice edukacyjne i specjalny punkt widokowy wyniesiony na prawie 4 metry.  Wszystko ma idealnie współgrać z otoczeniem. A jednocześnie być nawiązaniem do pierwotnej funkcji obecnego rezerwatu. Projekt małej infrastruktury pomysłu Michała Gdaka z Instytutu Dizajnu przewiduje zbudowanie makiety całego kompleksu. Ma to ułatwić wyobrażenie jak wielką powierzchnię Wietrznia zajmuje.

Wstępny projekt zagospodarowania Miedzygórza Wschodniego to tylko cześć większego projektu rozbudowy infrastruktury edukacyjnej na terenach Geoparku, czyli miedzy innymi rezerwatu Kadzielnia i Ślichowice.