Malował, tworzył rzeźby a nawet instrumenty muzyczne i wynalazki. Józef Chełmowski z Brus na Kaszubach stworzył własny styl ludowej twórczości. Był filozofem komentującym otaczający go świat. Prace niezwykłego mistrza z Pomorza można od jutra oglądać w Skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.