Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił dwa nowe programy mające pomóc w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - "Absolwent" i "Stabilne zatrudnienie".

W programie "Absolwent" środki mogą być przeznaczone między innymi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, organizację kursów i staży oraz wspieranie samozatrudnienia.

Program "stabilne zatrudnienie" ma z kolei zwiększyć wskaźnik osób niepełnosprawnych pracujących w administracji publicznej. Na jedną osobę można otrzymać 18 tysięcy złotych dofinansowania.

Udział w konkursach mogą brać uczelnie wyższe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i samorządy.