Szczególne wyróżnienie dla gminy Morawica, która znalazł się w gronie 36. europejskich regionów prezentowanych na Europejskiej Konferencji Jakości na Malcie. Podkielecka gmina, doceniona została za metody, jakimi stara się budować na swoim terenie społeczeństwo obywatelskie.

Do udziału w Europejskiej Konferencji Jakości zapraszane są samorządy, które wyróżniają się działalnością i wprowadzaniem niestandardowych projektów. Wysoko punktuje się także angażowanie mieszkańców i lokalnych środowisk w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

W dwudniowym spotkaniu na Malcie uczestniczyło 36 europejskich samorządów. Polskę, oprócz gminy Morawica, reprezentowało miasto Lublin.