Rytwiany świętują dziś jubileusz 400-lecia Pustelni Złotego Lasu. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył delegat papieski kardynał Gerhard Müller. Pustelnia obecnie, to nie tylko klasztor pokamedulski, ale również ośrodek terapeutyczny i przystań dla zabieganych i zapracowanych. To tu od czterech wieków odnajdywany jest spokój w biegu życia.

- Od kamedułów, którzy tutaj byli możemy się uczyć, ich przesłaniem jest milczenie. Żeby w trakcie tego milczenia usłyszeć Boga, bo w dzisiejszym świecie przepełnionym hałasem i różnymi głosami, przesłania Boga o miłości do człowieka nie słyszymy – mówi kard. Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.