Politechnika Świętokrzyska i Wojewódzki Urząd Pracy zwiększają pole wspólnych działań. Cel: lepszy start na rynku pracy. Instytucje pracują nad stworzeniem łącznika między pracodawcą a pracownikiem.

- Chcemy ułatwić wstęp na rynek pracy, tak się dobrze składa, że duży odsetek naszych studentów uzyskuje pracę, ale wszelkie działania zmierzające do ułatwienia im tego, do nawiązania różnego tego typu porozumień z przedsiębiorcami żeby zwiększyć ten odsetek tych, którzy uzyskują po naszej uczelni pracę jest jak najbardziej cenny – mówi prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.
     
- Porozumienie jest taką kropką nad "i", którą przykładamy, bo współpracujemy z politechniką od wielu lat, nasi doradcy doradzają studentom jak poruszać się na rynku pracy, ale brakuje styku między przedsiębiorcą, a pracownikiem i chcemy tę lukę wypełnić – twierdzi Arkadiusz Piecyk, dyrektor WUP w Kielcach.