"Praca - integracja" oraz "Aktywny samorząd". To programy, które osobom niepełnosprawnym pozwalają pokonać bariery zawodowe i życiowe. Nabór rozpoczęty.