Wszystko wskazuje na to, że na dworcu PKP w Suchedniowie nadal będzie można kupić bilet. Pomimo problemów, kolejarzom udało się znaleźć chętnego do prowadzenia punktu kasowego.

Świętokrzyskie Przewozy Regionalne od kilku miesięcy szukały chętnego do prowadzenia kasy biletowej w Suchedniowie. Pierwszy przetarg trzeba było unieważnić, bo nie zgłosił się żaden chętny. Dopiero w drugim postępowaniu, gdy kolejarze zaoferowali lepsze warunki finansowe, obecny najemca kasy zdecydował się na dalsze prowadzenie punktu.

Przewozy Regionalne sprawdzają teraz ofertę pod względem formalnym i jeśli wszystko będzie w porządku, to podpiszą z dzierżawcą nową, roczną umowę.