Świętokrzyskie szpitale dostaną więcej pieniędzy. Zgodnie z obietnicą Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększy im przyznaną wcześniej pulę na trzeci kwartał tego roku z wyrównaniem od pierwszego lipca.

Więcej pieniędzy dla szpitali, to lepsza opieka dla mieszkańców regionu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach otrzyma dodatkowo około miliona złotych. Świętokrzyskie Centrum Onkologii - pół miliona złotych. - W naszym województwie jest to kwota ok. 4,5 miliona złotych. To pieniądze na pokrycie kosztów dla szpitali na 3 kwartał tego roku - informuje Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ.

To pierwsza transza dodatkowych pieniędzy dla szpitali, które weszły do tak zwanej sieci. Zostanie wypłacona z wyrównaniem od pierwszego lipca. Kolejne cztery i pół miliona złotych trafi do świętokrzyskich lecznic w październiku.

Świętokrzyski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia sfinansował już ponad czterdzieści milionów złotych nadwykonań dla szpitali za pierwsze półrocze. Teraz dostaną one jeszcze trzy miliony złotych. - Przeznaczamy na procedury nielimitowane - kardiologię, porody. I kolejne 36 milionów które jest wygenerowane przez szpitale czeka na analizę - mówi Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ. 36 milionów - to kwota na jaką opiewają nadwykonania za trzy kwartały tego roku.

Jutro Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi konkursy dla szpitali spoza sieci. Na pewno będzie to okulistyka, reumatologia, chirurgia naczyniowa i dermatologia.