Ponad siedemset wniosków emerytalnych wpłynęło dziś do kieleckiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od początku września już trzydzieści procent osób zadeklarowało, że chce wcześniej przejść na emeryturę.