Dziś w nocy, po ciężkiej chorobie, zmarł biskup senior Kazimierz Ryczan. Miał 78 lat. Był pasterzem diecezji kieleckiej przez 21 lat, między rokiem 1993 a 2014.

Kazimierz Ryczan urodził się 10 lutego 1939 r. w Żurawicy koło Przemyśla. Uczył się w szkole podstawowej w Żurawicy, a potem w II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. W 1956 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Studia musiał przerwać na dwa lata w celu odbycia służby wojskowej.

Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1963 roku z rąk biskupa Franciszka Bardy. Posługiwał w parafii w Szebniach i w Rzeszowie, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1976 r. został pracownikiem naukowym. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, jego praca doktorska dotyczyła katolickiej nauki społecznej. Rok później został prodziekanem Wydziału Teologii KUL, jednak nie podjął tej funkcji, ponieważ 17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem Diecezji Kieleckiej.

DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

Sakrę biskupią otrzymał z rąk kardynała Franciszka Macharskiego oraz arcybiskupa Edwarda Nowaka i biskupa Mieczysława Jaworskiego. Ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach miał miejsce 11 września 1993 roku. Jego dewiza biskupia brzmiała: „W więzach wspólnoty”. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcje członka Rady Stałej, członka Rady Naukowej oraz delegata KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Posługę kapłańską opierał na tradycyjnych wartościach. Troszczył się o powołania i rozwój Kościoła, jako wspólnoty. Dekretem ks. bp Kazimierza Ryczana powołano ponad 20 nowych parafii w diecezji kieleckiej. Powstało też wiele misji zagranicznych, m.in. parafia w Kazachstanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Biskup Kazimierz Ryczan osobiście poświęcił kościoły wybudowane tam przez misjonarzy z diecezji kieleckiej.

Wspierał też dynamiczny rozwój placówek Caritas i dzieł charytatywnych,
był inicjatorem powstania hospicjum rozbudowy domu księży emerytów. Podczas jego posługi nastąpiła reaktywacja szkolnictwa katolickiego w diecezji. Za kadencji biskupa Ryczana powstało Muzeum Diecezjalne. A remontu doczekała się bazylika katedralna.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Biskup Kazimierz Ryczan dał się poznać jako człowiek wyrazisty. Mówił dosadnie i konkretnie często narażając się na medialne komentarze. Nie ukrywał swoich poglądów stąd w kazaniach częste odniesienia do polityków i polityki.

Biskup Ryczan był działaczem Solidarności. Został honorowym członkiem związku, jako przyjaciel ludzi pracy. To on dziesięć lat temu był rozjemcą na linii władze miasta - związki zawodowe MPK. Dzięki niemu strony siadły do rozmów. Dzięki interwencji biskupa ordynariusza w 2002 roku zjednoczyła się świętokrzyska prawica.

Był wielokrotnie odznaczany. W 2009 otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Nadano mu też tytuł honorowego obywatela Kielc. Został także przyjęty w poczet członków Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie w randze Komandora z Gwiazdą.

W 2014 roku ks. bp Kazimierz Ryczan w związku z ukończeniem 75. roku życia złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z posługi ordynariusza diecezji kieleckiej i przeszedł na emeryturę.

CHOROBA I ŚMIERĆ

Biskup Ryczan od 10 lat zmagał się z nowotworem, ale nadal w miarę możliwości aktywnie uczestniczył w życiu diecezji, sprawując mszę podczas ważnych uroczystości. Wygłosił kazanie m.in. podczas ostatniej Niedzieli Palmowej w kieleckiej katedrze.

Biskup Kazimierz Ryczan zmarł minionej nocy, w rocznice objawień fatimskich.

Informacja o śmierci biskupa seniora poruszyła Kielczan. Wierni spontanicznie zebrali się w katedrze, gdzie wspólnie modlili się w intencji zmarłego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek. Przed godziną 17 trumna z ciałem zostanie wyprowadzona z Domu Biskupiego do Bazyliki Katedralnej, gdzie odbędzie się msza święta pod przewodnictwem Kardynała Stanisława Dziwisza. Po mszy rozpocznie się nocne czuwanie. We wtorek o godzinie 13 zaplanowana jest modlitwa różańcowa przy ciele zmarłego w Seminarium Duchownym. O godzinie 15 rozpocznie się msza pogrzebowa w Kieleckiej Katedrze. Trumna z ciałem zostanie złożona w podziemiach Bazyliki w Krypcie Biskupów Kieleckich.

Zobacz materiały filmowe: 1. Zmarł biskup Kazimierz Ryczan 2. Życiorys bp. Kazimierza Ryczana 3. Zaangażowanie społeczne biskupa Ryczana 4. Wspomnienia o biskupie Ryczanie 5. Kazania biskupa Ryczana.