Nauczyciele z regionu mają okazję by poduczyć się gry w szachy. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach uruchomiło właśnie nabór do projektu, w ramach którego pedagogowie dowiedzą się jak dzięki tej królewskiej grze mogą wspomóc rozwój intelektualny swoich uczniów.

Program pod nazwą Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej realizowany jest przy wsparciu Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego i pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Kierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, przede wszystkim nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie będą mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące, jak i mające doświadczenie szachowe zdobyte w pracy z dziećmi lub które już ukończyły podstawowe szkolenie.

Edukacja szachowa dzieci ma na celu rozwinięcie ich kompetencji matematycznych, przede wszystkim w zakresie logiki, wyobraźni przestrzennej, myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów. Więcej przeczytasz tutaj: http://www.scdn.pl/index.php/strona-glowna/details/1501-witokrzyska-szkoa-edukacji-szachowej

Zobacz też materiał przygotowany przez Monikę Woźniak.