Od października szpitale, które mają Oddziały Ratunkowe lub Izbę Przyjęć, będą musiały zapewnić nocną i świąteczną pomoc medyczną. Na jakich zasadach będzie się to odbywało? Co to oznacza dla pacjentów? O tym debatowali dziś dyrektorzy szpitali pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dyrektorzy szpitali już od jakiegoś czasu zwracali uwagę na trudności związane z zapewnieniem na terenie niektórych lecznic nocnej i świątecznej opieki medycznej. Wyjaśniali, że konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych lekarzy i pielęgniarek, a także znalezienie lub przystosowanie pomieszczeń, w których takie dyżury mogłyby się odbywać. Nocna i świąteczna pomoc dotyczy też wyjazdów do pacjentów, a nie każdy szpital ma taką możliwość.

Dziś do oddziału NFZ w Kielcach dotarło stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. Resort wyraził zgodę na realizowanie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej także na zasadzie podwykonawstwa - zlecenia innej placówce usługi tego typu. W praktyce oznacza to, że punkty nocnej i świątecznej opieki medycznej będą mogły znajdować się poza terenem szpitali.

Zobacz relację filmową.