Zrezygnowali z typowego życia studenckiego wybierając drogę duchową. Przed nimi poważne zadanie- głoszenie słowa Bożego. 61. alumnów rozpoczęło dziś rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

- Trzeba się chyba najbardziej duchowo przygotować, bo to jest ostatni rok przed przyjęciem sutanny, czyli już trzeba byłoby rozpoznać troszeczkę swoje powołanie, upewnić się w nim - Piotr Rutkiewicz, alumn II roku Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

- Od zawsze wspólnota wierzących kościoła miała swoich świadków i nauczycieli wiary i nadal ich potrzebuje, począwszy od apostołów, aż do naszych czasów - mówi bp Jan Piotrowski, Ordynariusz Diecezji Kieleckiej.

Biskup kielecki Jan Piotrowski podkreślał, że seminarium jest "sercem diecezji" i powinno być wspierane przez wszystkich księży. Wspominał historię uczelni, która dziś po raz 290 zainaugurowała rok akademicki. Naukę na pierwszym roku studiów rozpoczęło 8 alumnów. Przez pierwsze dwa lata będą uczestniczyć głównie w zajęciach o tematyce filozoficznej i teologicznej. Na trzecim roku otrzymają sutanny, a na piątym przyjmą święcenia diakonatu.