Michał Pronobis autorem pomnika Wincentego Witosa w Kielcach. Do konkursu zakwalifikowano 3 propozycje. Rzeźbę w pełnej krasie w realnych wymiarach zobaczymy w przyszłym roku.

- Mam nadzieję, że przyszły rok, który jest taką symboliczną datą w 100-lecie Niepodległości Polski, tak zasłużona dla państwowości polskiej, dla szczególnie "uobywatelnienia" chłopów osoba jak Wincenty Witos znajdzie godne miejsce i upamiętnienie w naszym mieście - mówi Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Powołany do wyboru projektu pomnika Sąd Konkursowy za najlepsze oddanie postaci Wincentego Witosa uznał ten przygotowany przez Michała Pronobisa. Pomnik stanąć ma na skwerze w pobliżu skrzyżowania ulic Bodzentyńskiej i IX Wieków Kielc.

Szacowany koszt realizacji to ok. 200 tysięcy złotych.