Wolontariusze każdego dnia poświęcają czas i życie innym, dziś na całym świecie obchodzą swoje święto. Z tej okazji w Kielcach już po raz dwunasty przyznano nagrody dla najaktywniejszych.

Laury powędrowały do Harcerskiej Służby Porządku Publicznego w Starachowicach, wolontariuszek z Archiwum Diecezjalnego w Kielcach oraz do Agnieszki Poręby - wolontariuszki współpracującej z kieleckim Hospicjum. - Wszystkie te nominowane osoby zasługują na podziękowanie. Też chcemy im dzisiaj podziękować, ale te grupy i ze względu na długość czasu swej pracy i charakter tej pracy chcieliśmy właśnie nagrodzić laurami wolontariatu - mówi Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Świętokrzyski Laur Wolontariatu to statuetka, która od 12 lat trafia do najaktywniejszych osób, które bezinteresownie pomagają innym.

Podczas gali wręczono także kilkanaście wyróżnień.