Blisko 30 placówek otrzymało wyposażanie w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region". Uczniom przyznano staże, nauczycielom praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców, szkoły otrzymały niezbędny sprzęt.

Projekt ma promować szkolnictwo zawodowe i dostosować umiejętności uczniów do rynku pracy. Dzięki jego realizacji młodzież od blisko dwóch lat otrzymuje stypendia a nauczyciele dodatkowe wynagrodzenie. - Przekazaliśmy sprzęt na kwotę ponad 700 tys. zł. Średnio jest to 40 tys. zł na każdą placówkę oświatową. Pieniądze przeznaczone zostały na sprzęt, który wskazywały szkoły, jako ten najbardziej potrzebny w kształceniu młodych adeptów zawodu, wpisujących się w inteligentne specjalizacje. Jak również wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w projekcie poprzez dofinansowanie wynagrodzenia dla osób opiekujących sie uczniami w trakcie staży miesięcznych wakacyjnych - mówi Karol Kaczmarski, prezes ŚCITT.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski, a partnerami m.in. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan.