Świętokrzyskie szkoły gastronomiczne i hotelarskie z dofinansowaniem. Dziś w Kielcach podpisano umowy na wsparcie praktycznej nauki zawodu w branży turystycznej. Wartość projektu - blisko 12 milinów złotych.

W ramach projektu podpisanych zostało 10 umów o łącznej wartości prawie 12 milionów złotych. Pozwoli to na udoskonalenie pracowni, lepsze przygotowanie zawodowe i zapewnienie praktyk w firmach turystycznych. - Jest to kwota, która przeznaczona jest na działanie w siedmiu naszych szkołach zawodowych. Z tych środków będą realizowane dla uczniów tych szkół, dodatkowe zajęcia, kształtujące kompetencje zawodowe. Są to środki przeznaczone również na staże dla uczniów, na zakup pomocy dydaktycznych, ale również na wsparcie dla nauczycieli, którzy dzięki tym środkom będą mogli doskonalić swój zakład pracy, łącznie ze studiami podyplomowymi - informuje Anita Stanisławska, dyrektor Wydziału Edukacji UM w Kielcach.

Ze wsparcia, skorzysta ponad 230 uczniów szkół hotelarskich i gastronomicznych z powiatów sandomierskiego, ostrowieckiego, koneckiego oraz kieleckiego.