Jeden z najsłynniejszych teatralnych duetów - reżyser Monika Strzępka i dramaturg Paweł Demirski - przygotowują premierę w Teatrze im. Stefana Żeromskiego. Przy tworzeniu spektaklu "Ciemność" inspirują się opowiadaniem Josepha Konrada. Ale oryginalny tekst to tylko punkt wyjścia do refleksji nad kondycją współczesnego świata. Próbie przyglądała się Aleksandra Żaczek. Zobacz jej filmową rekomendację.