Z 3 do ponad 5 milionów złotych wzrosły dotacje na remonty strażnic i jednostek gaśniczo-pożarniczych, a także zakup najnowocześniejszego sprzętu ratowniczego. To efekt tak zwanej "Ustawy Modernizacyjnej". Do 2020 roku świętokrzyscy strażacy otrzymają ponad 22 miliony złotych.

-  Bardzo istotną rolę odgrywa fakt, że w dzieleniu tych środków już na terenie województwa bierze udział wojewódzki komendant Straży Pożarnej jak i powiatowi, to są osoby, które najlepiej wiedzą dla których jednostek jest potrzebne to wsparcie - mówi Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

- Ta ilość środków co roku jest relatywnie znacznie wyższa, sprawia to, że strażacy zarówno PSP jak i OSP są coraz lepiej doposażeni sprzętowo - informuje st. bryg. Robert Sabat, zastępca komendanta świętokrzyskiego PSP.

Więcej pieniędzy to efekt obowiązującej od zeszłego roku ustawy o „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, która zmieniła zasady podziału dotacji. Dwa lata temu świętokrzyscy strażacy dostali 3 miliony złotych, w zeszłym roku ta kwota wyniosła już ponad 5 milionów złotych. Dzięki temu zostanie przeprowadzony m.in. generalny remont jednostki gaśniczo-ratowniczej nr w Kielcach i strażnicy w Chmielniku.