Samorząd Kielc chce zaangażować mieszkańców w tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego. To będzie nowe oblicze konsultacji społecznych zapewniają urzędnicy z magistratu.

- Tych wniosków jest tyle co kot napłakał - mówi Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta. Chodzi o wnioski dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Czyli dokumentu niezbędnego do określenia miedzy innymi przeznaczenia i zabudowy terenu oraz lokalizacji inwestycji. Zaangażowanie mieszkańców jest znikome. Miejscy planiści chcą to zmienić. Pomóc ma udział w projekcie "Przestrzeń dla partycypacji".  Eksperyment dotyczy planu Piekoszowska I i II. - Do każdego władającego gruntami dotrze ta informacja, na samym początku zamierzamy się spotykać, foldery, materiały, zrobić model, zorganizować warsztaty - informuje Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta.

Na zachęcenie mieszkańców do zaangażowania w planowanie wyglądu tych dzielnic przeznaczone zostanie 20 tysięcy złotych. Co ważne z kasy miejskiej nie zostanie dołożona ani złotówka. - Jesteśmy na etapie ustalania jakie pytania chcielibyśmy skierować do mieszkańców. Jakie informacje od nich chcielibyśmy pozyskać przy pracach nad planem - mówi Monika Czekaj, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta.

Pomysł dobrze oceniają radni z komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w kieleckim Ratuszu. - Bardzo trudno zainteresować mieszkańców planami zagospodarowania przestrzennego bo to jest bardzo żmudny i skomplikowany proces a tak naprawdę potem ma realny wpływ na ich najbliższe otoczenie i miejsce zamieszkania. Ktoś kupił mieszkanie i nagle dowiaduje się ze obok jest planowana ulica o czym wcześniej nie wiedział - podkreśla Agata Wojda, kielecka radna, PO. - Podejście odwrotne, rozpoczęcie konsultacji pozowali na unikniecie pewnych błędów czy też wyjaśni mieszkańcom jak te plany mają służyć im i całemu miastu - dodaje Jarosław Karyś, kielecki radny, PiS.

Nowy rodzaj konsultacji prowadzony będzie w kwietniu i w maju. Finał zaplanowano podczas Święta Kielc.

Projekt realizuje Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich.