W Suchedniowie panie pobiegły po zdrowie w akcji "Nie cyckamy się z rakiem". Szczegóły tego sportowo-profilaktycznego happeningu zdradzi Elżbieta Dziewięcka-Mąkosa. Zobacz przygotowaną przez nią relację filmową.