Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Profesor Stanisław Góźdź został członkiem zespołu przygotowującego koncepcję funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii, czyli ośrodka który ma koordynować proces leczenia nowotworów w placówkach w całym kraju.

- Ciężka praca, nielimitowany czas. Mamy już pewne koncepcje, mamy już pewne przemyślenia. Chodzi nam o to, żeby tak funkcjonował system, żeby pacjent był pod stałą opieką onkologiczną - podkreśla prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Premier Mateusz Morawiecki w expose wymienił organizację Narodowego Instytutu Onkologii jako jedno z głównych zadań powołanego przez siebie rządu. Do jego współtworzenia obok profesora Stanisława Góździa powołano siedmioro specjalistów-praktyków z całej Polski. To osoby, które kierują ośrodkami onkologicznymi i na co dzień leczą pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się w najbliższy czwartek.