Podczas czwartkowej sesji kieleckiej Rady Miasta, będzie mowa między innymi o zmianach w planie finansowym stolicy regionu. Radni zajmą się również uchwałą dotyczącą określenia zasad przyznawania dotacji na wymianę pieców. W programie obrad znalazło się kilkadziesiąt punktów.

- Pierwszy raz w historii naszego miasta będziemy się starać o tzw. Partnerstwo Publiczno-prywatne. Bardzo ważna i myślę, że wszystkie te uchwały dostaną pozytywna opinie radnych - mówi Dariusz Kozak, przewodniczący Kieleckiej Rady Miasta.

Na sesji radni podejmą również uchwałę umożliwiającą zakup z bonifikatą lokali, mieszkańcom wieżowców komunalnych przy ulicy Grochowej. Do porządku obrad, autopoprawką prezydenta, zostanie również wprowadzony punkt dotyczący przekazania dodatkowych pieniędzy na budowę hali przy III Liceum Ogólnokształcącym i projekt uchwały o przekazaniu miliona złotych na budowę wodociągów w ogródkach działkowych.