18 marca 1934 roku, równo 84 lata temu, Marszałek Józef Piłsudski został Honorowym Obywatelem Sandomierza. Dziś by upamiętnić tę datę, odsłonięto tablicę na sandomierskim bulwarze. Zobacz relację filmową przygotowaną przez Urszulę Degejdę.