Miejski Zarząd Budynków ogłosił właśnie przetarg na pierwszy etap inwestycji przy ulicy 1 Maja. W miejsce starych budynków socjalnych powstaną tam nowe bloki i budynek usługowy.

Prace mają rozpocząć się w lipcu, od wyburzenia starych budynków. Potem, w pierwszej fazie inwestycji, powstaną tu dwa bloki i osiem nowych mieszkań. Docelowo - w ciągu pięciu lat - zostanie wybudowanych blisko 80 mieszkań socjalnych.

Bloki mają być podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. W planach jest także wymiana sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacyjnej. Projekt przewiduje także budowę parkingów i alejek dojazdowych. W budynku usługowym powstanie świetlica dla dzieci i młodzieży.

Koszt inwestycji to niemal 20 milionów złotych. 35 procent środków pochodzi z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zobacz materiał filmowy.