Ograniczenie liczby punktów sprzedaży alkoholu, a nawet całkowity zakaz jego sprzedaży między 22 a 6 rano rozważają władze Skarżyska-Kamiennej i Sandomierza. Taką możliwość daje samorządom nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W mieście nad Kamienną właśnie rozpoczynają się konsultacje społeczne w tej sprawie. O szczegółach Dominik Masierak - zobacz przygotowany przez niego materiał filmowy.