16 milionów złotych trafi do 32. świętokrzyskich samorządów. Środki przeznaczone będą na przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Dzisiaj wojewoda przekazała kolejne promesy wójtom i burmistrzom.

Nie jest długa, ale ruchliwa i dziurawa - droga w Sokołowie Górnym - wymaga naprawy. Zniszczyła ją powódź kilka lat temu, ale droga, doczeka się w końcu remontu. Wójt Sobkowa dostał dziś na ten cel ponad 80 tysięcy złotych dofinansowania.

Pieniądze dostało 32 świętokrzyskie samorządy
. W sumie otrzymali 16 milionów złotych. Dzięki pieniądzom uda się wyremontować 50 kilometrów dróg gminnych i powiatowych, zniszczonych przez klęski żywiołowe.

To już kolejna część pieniędzy, jaką przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od początku roku do regionu świętokrzyskiego trafiło ponad 50 milionów złotych. Wyremontowano 160 kilometrów dróg. Następna pula - jesienią.

Wsparciem ma być także dodatkowych 500 milionów złotych, jakie rząd przeznaczy na drogi lokalne z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów. Województwo świętokrzyskie dostane ponad 25 milionów złotych.