Jedna inwestycja – podwójna korzyść. Dla mieszkańców i środowiska. Rozpoczęła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Starachowicach. Dzięki niej zmniejszy się ilość szkodliwego osadu, który stanie się źródłem ekologicznej energii.

Do starachowickiej oczyszczalni ścieki trafiają nie tylko ze Starachowic, ale i z kilku okolicznych gmin. Oczyszczalnia lata świetności ma już za sobą. O modernizację zabiegano od dawna.

Gminy na wielomilionową inwestycję stać jednak nie było i w oczyszczalni cały czas działają urządzenia z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, ale już niedługo. Dziś oficjalnie rozpoczęto modernizację zakładu. - Zmienimy urządzenia, a co za tym idzie przełoży się to na wydajność i jakość - mówi Piotr Nowak, prezes PWiK w Starachowicach. Dzięki nim oczyszczalnia ma stać się nowoczesna i bardziej wydajna, a także w przyszłości samowystarczalna pod względem energetycznym. Po modernizacji produkowany w niej biogaz będzie wykorzystywany do produkcji ciepła i energii elektrycznej. - Sądzę, że w przyszłości dojdzie do wymiany tej energii czyli te nadwyżki, które będą produkowane na oczyszczalni, będą mogły być wykorzystywane również do ogrzewania mieszkańców - twierdzi Ryszard Gliwiński, prezes WFOŚiGW w Kielcach.

Na modernizacje oczyszczalni, która ma kosztować ponad 20 milionów złotych miasto pozyskało dotację z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sumie 17 milionów złotych. Dzięki temu opłaty za odprowadzanie ścieków nie wzrosną. - Projekt będzie realizowany w pełni ze środków zewnętrznych i wkładu własnego PWiK. To jest o tyle istotne, że PWiK nie zaciąga dodatkowych zobowiązań, dodatkowych kredytów - zaznacza Marek Materek, prezydent Starachowic.

To kolejny przykład współpracy samorządu z instytucjami państwowymi. Współpracy, która ma służyć mieszkańcom i środowisku - podkreślała wojewoda Agata Wojtyszek. - Inwestycja, która będzie wspierała ochronę środowiska, jednocześnie nie podnosząc kosztów i opłat dla mieszkańców - mówi Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starachowicach ma zakończyć się w przyszłym roku.