Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże kieleckiemu Uniwersytetowi im. Jana Kochanowskiego niemal 20 milionów złotych na dostosowanie się do wymogów reformy przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego.

Środki przekazane dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zostaną przeznaczone głównie na reorganizację funkcjonowania uczelni, stworzenie nowych kierunków i specjalizacji oraz na usprawnienie współpracy z przedsiębiorcami.

Jak informuje ministerstwo w przyszłości uczelnie wyższe będą mogły się ubiegać o pieniądze ze specjalnych programów dedykowanych szkołom wyższym - w tym uczelniom regionalnym. Pieniądze na ten cel pochodzić będą obligacji Skarbu Państwa, które mają być emitowane na początku przyszłego roku.

Zobacz materiał filmowy.