Rok pracy wystarczył by zyskała zaufanie ponad trzystu podmiotów z całej Polski zajmujących się transportem. Elżbieta Śreniawska - prezes kieleckiego MPK - została Przewodniczącą Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

- Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i nobilitacja, nie ukrywam tego. Okres przekształceń będzie wymagał nowej jakości, nowych zasad organizacji samej Izby, prac Rady Nadzorczej i skupienia się na tym co jest najważniejsze, czyli w tej chwili biopaliwa, ustawa o czasie pracy kierowców, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym i wiele, wiele innych - mówi Elżbieta Śreniawska, prezes MPK w Kielcach.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zrzesza przedsiębiorstwa i podmioty zajmujące się przewozem pasażerów. Do jej najważniejszych zadań należy m.in. upowszechnianie najnowszych osiągnięć w zakresie komunikacji, dbanie o przestrzeganie zasad konkurencyjności czy promowanie zasad etyki w działalności gospodarczej.

Rada Nadzorcza Izby liczy dziewięciu członków. Zastępcą Elżbiety Śreniawskiej został Jan Kuźmiński, prezes największego przewoźnika w Polsce - Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.