Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymał dziś potężny zastrzyk gotówki. To ponad 19 milionów złotych z których uczelnia sfinansuje szkolenia i warsztaty a także dodatkowe zajęcia praktyczne studentom i wykładowcom.

Szkolenia i warsztaty a także dodatkowe zajęcia praktyczne. To nowa oferta dla  studentów, ale także wykładowców Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach projektu POWER w stażach wezmą udział żacy z pięciu wydziałów, między innymi humanistycznego i lekarskiego.

- Dodatkowym wsparciem będą pewne komercyjne szkolenia, za które płacą studenci, którzy są zainteresowani uzyskaniem stosownego certyfikatu - mówi prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK.

- Mamy nadzieję, że wszyscy, w każdej uczelni odczują, że te środki pozytywnie wpłyną na wszelkie obszary, w których w tej chwili są jakieś braki - podkreśla Renata Janik, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- W tym momencie ogłoszony jest już drugi konkurs, również na miliard złotych, do którego aplikować mogą wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne, a także jeszcze jeden dedykowany tylko uczelniom regionalnym - dodaje Piotr Ziółkowski, Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego.

- Do tej pory zawsze narzekaliśmy, że brak takich dobrych korelacji pomiędzy wyższymi uczelniami, a przyszłymi pracodawcami studentów, którzy przecież opuszczają mury uczelni i dzisiaj ten projekt dotyczący stażów jest bardzo atrakcyjny - zaznacza Krzysztof Lipiec, szef świętokrzyskich struktur PiS.

Z projektu skorzysta blisko 2 tysiące studentów oraz 230 pracowników naukowych i administracyjnych UJK. Poza stażami i szkoleniami zaplanowano także wizyty studyjne u pracodawców. Start już w październiku. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych.