Dodatkowe pieniądze potrzebne są na przebudowę ulicy Olszewskiego w Kielcach. Przedstawione przez 4 firmy oferty przekraczają budżet zaplanowany przez miasto.

Projekt, który zakłada budowę przedłużenia ulicy Olszewskiego do Witosa i Zagnańskiej to jedna z ważniejszych miejskich inwestycji drogowych w tej części Kielc. Zakłada też stworzenie wiaduktu nad torami kolejowymi - wszystko, by ułatwić dojazd do KPT, z którego dziś można wydostać się tylko w stronę ulicy Łódzkiej. Chętne do przeprowadzenia prac są cztery firmy, ale najtańsza oferta jest o pięć milionów droższa niż zakładał kosztorys drogowców. Dlatego Miejski Zarząd Dróg albo unieważni i powtórzy przetarg albo postara się o przesunięcie pieniędzy w ramach projektu unijnego, z którego dofinansowana ma być przebudowa.