Liczba pacjentów z chorobami neurologicznymi stale rośnie, a miejsca na ich leczenie brak. Dzisiaj w Szpitalu Kieleckim odbyła się komisja, na której radni wraz z dyrekcją placówki i Narodowego Funduszu Zdrowia rozmawiali o powstaniu oddziału neurologii w tym szpitalu.

W przypadku udaru - najważniejszy jest czas. Czas w którym pacjent dostanie lek. A może go otrzymać tylko trafiając na oddział neurologii. W Kielcach taki oddział funkcjonuje w szpitalu na Czarnowie. Był też w szpitalu Kieleckim, który jednak nie dostał kontraktu na finansowanie takich świadczeń. Dlatego neurologię - zamknięto. - Szpital Kielecki od dawna jest przygotowany do uruchomienia oddziału neurologii, zapotrzebowanie społeczne na te usługi jest ogromne - mówi lek. med. Artur Lepiarczyk, zastępca dyrektora Szpitala Kieleckiego.
 
Neurologia w szpitalu wojewódzkim - przyjmuje pacjentów z całego regionu. Niemal każdego dnia wszystkie łóżka są zajęte. - Mamy bardzo wielu pacjentów, dobowo do kliniki ŚCN przyjmowano jest około 20. pacjentów z udarami, z ostrymi zespołami bólowymi, padaczkami. Kolejne tego typu oddziały są bardzo potrzebne, zwłaszcza że liczba pacjentów wzrasta - mówi Anna Mazur-Kałuża, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach.
 
O potrzebie utworzenia w Kielcach drugiej neurologii - mówią wszyscy. Ale możliwości Szpitala Kieleckiego to jedno. Drugie - to możliwości Narodowego Funduszu Zdrowia. - W tej chwili możemy jedynie złożyć deklarację, że jest to dla nas priorytet, jednak wszystko będzie uzależnione od środków finansowych i od tego czy szpitale będą w stanie stworzyć tę bazę w postaci kadry medycznej - podkreśla Małgorzata Kiebzak, dyrektor NFZ w Kielcach.
 
NFZ szacuje, że utworzenie neurologii w Szpitalu Kieleckim to koszt rzędu 6 milionów złotych rocznie. Pozostaje też pytanie o południe województwa świętokrzyskiego. Bo tam - neurologii nie ma w żadnym szpitalu. - To jest obszar, który nie ma właściwego dostępu, ale zdaję sobie sprawę, że by taki oddział powstał muszą być spełnione wszystkie standardy - zaznacza Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.
 
A standardem jest chociażby - rezonans magnetyczny. Szpital Kielecki ma sprzęt i kadrę. O tym czy będą pieniądze - dowiemy się we wrześniu. Wtedy NFZ otrzyma założenia planu finansowego na kolejne miesiące.