Jest odpowiedź Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie usunięcia z listy honorowych obywateli Kielc 31. sowieckich żołnierzy. W czerwcu wniosek w tej sprawie do radnych i prezydenta miasta - skierowali przedstawiciele stowarzyszenia Kieleccy Patrioci.

- Ustawowo IPN w tej kwestii nie wydaje żadnych decyzji, ani opinii, ustawodawca tego nie przewidział natomiast myślę, że to pismo w sposób jednoznaczny odnosi się do faktu, jako do faktu negatywnego. To powinni być ludzie, którzy w sposób oczywisty są wzorcami dla nas i dla przyszłych pokoleń, w tym przypadku mam poważne wątpliwości czy to jest właściwy wzorzec - mówi Leszek Bukowski, kielecka delegatura IPN.
 
Ale zdaniem Leszka Bukowskiego, każdy przypadek honorowego obywatelstwa warto rozpatrzyć indywidualnie, w oparciu o analizę dostępnych dokumentów. Po otrzymaniu wniosku od stowarzyszenia "Kieleccy Patrioci" prośbę o opinię do IPN skierowali radni i prezydent miasta. Odpowiedź pochodzi z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie.