W tych warsztatach chodziło o pokazanie, że pomniki nie muszą mieć formy monumentu ale pełnić funkcje użytkowe. Dlatego ich uczestnicy mogli wykonać modele... ławek. Takich jak te na Kieleckiej Kadzielni, upamiętniające Jerzego Kapuścinskiego. Zobaczmy efekty - materiał filmowy.