W Urzędzie Wojewódzkim przedstawiono dziś pierwsze szacunkowe dane na temat upraw, które ucierpiały z powody suszy. Nie jest wesoło.

Z danych, które przekazały do Urzędu Wojewódzkiego komisje gminne wynika, że największe straty ponieśli rolnicy w powiatach pińczowskim, buskim, opatowskim i jędrzejowskim.

W sumie na terenie województwa świętokrzyskiego ucierpiało ponad 6,5 tysiąca gospodarstw rolnych, a łączna kwota strat przekroczyła ponad 38 milionów złotych. Dane te mogą ulec zmianie, bo w terenie wciąż pracuję ponad 60 komisji. Pomoc pieniężna dla najbardziej poszkodowanych rolników zostanie wypłacona dopiero po oszacowaniu strat w całym kraju.

Zobacz materiał filmowy.