W Kielcach powstał jeden z pierwszych w Polsce zespolonych Ośrodków Adopcyjnych. Placówka będzie działała w strukturach Urzędu Marszałkowskiego, a nie jak wcześniej powiatu. Według zapowiedzi zmiany mają usprawnić procedury adopcyjne.

Do zadań ośrodka adopcyjnego będzie należała między innymi kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia adopcyjnego, dobór rodziny właściwej ze względu na potrzeby dziecka, gromadzenie informacji o dzieciach, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla kandydatów, którzy zdecydują się przyjąć dziecko i prowadzenie wojewódzkiego banku danych. Nowa baza lokalowa w Kielcach przy ul. Targowej to sala szkoleń i archiwum, a także pomieszczenia dla pracowników. Część z nich została przejęta z publicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, który funkcjonował do końca ubiegłego roku.