O zmianach w sieci szpitali informowaliśmy wielokrotnie. Dzisiaj w Kielcach na ten temat dyskutowali lekarze z całego kraju na konferencji poświęconej skutkom wprowadzanej reformy.

Reforma oznacza więcej zabiegów na popularne, a do tej pory wciąż nie doszacowane schorzenia. O szczegółach finansowania świadczeń w świetle planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia i wejścia w życie sieci szpitali rozmawiają w Kielcach lekarze z całej Polski. Trwa druga konferencja "Ewidencja świadczeń - podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej".

Sieć szpitali i zmiany w płatnościach za usługi medyczne, mają wejść w życie od pierwszego października tego roku.