Paragedon to impreza, która ma pokazać, że niepełnosprawność nie jest żadną przeszkodą w realizacji sportowych marzeń. Festiwal aktywności ruchowej 15 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach. Poprzedzi go szereg imprez w całym regionie.

Paragedon skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia, zarówno z niepełnosprawnością ruchową jak i intelektualną. Wydarzenie mają poprzedzać podobne imprezy organizowane w gminach. Podczas wrześniowych zawodów przeprowadzona zostanie akcja charytatywna, z której dochód będzie przeznaczony na fundusz stypendialny dla osób niepełnosprawnych.

Inicjatorami projektu są: Stowarzyszenie "Projekt Świętokrzyskie", Urząd Marszałkowski i dziennik Echo Dnia.