Szkoła imienia Jana Kochanowskiego w Piekoszowie, obchodzi swoje setne urodziny. Jest najstarszą i największą placówką w Piekoszowie, dziś ma swoje święto.

- Mamy się, czym pochwalić, nie tylko na zewnątrz ale przede wszystkich dla nas istotne jest to, co jest w środku szkoły, czyli nasi uczniowie, nauczyciele, cała kadra ten cały potencjał, który stworzyła historia i tradycja naszej szkoły - mówi dr Ewa Wydra, dyrektor SP. im. J. Kochanowskiego w Piekoszowie.

- Człowiek jak młody to narzeka, że nauczyciel niedobry, bo wymagający, ale potem po latach ma dystans i szacunek dla tych nauczycieli, którzy na wychowywali – mówi Stanisław Kotwica przewodniczący Rady Gminy Piekoszów.

Na uroczystości 100-lecia placówki odsłonięto tablicę pamiątkową. Historia szkoły jest bardzo bogata. Wcześniej dzieci uczyły się w różnych budynkach na terenie całej gminy Piekoszów. Budynek w którym obecnie znajduje się szkoła istnieje od 1988 roku. Obecnie w szkole podstawowej uczy się ponad 800. uczniów.