Kielecka Fundacja Gospodarcza Świętego Brata Alberta tworzy przy szpitalu w Busku Zdroju zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum. Otwarcie już w październiku.

Oddział geriatryczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju dysponuje tylko 25 miejscami, tymczasem starszych osób potrzebujących fachowej i długotrwałej opieki lekarskiej jest dużo więcej. Część z nich przewożono do placówek w innych powiatach. Fundacja Świętego Brata Alberta na trzy lata wydzierżawiła od buskiej lecznicy pomieszczenia dawnego oddziału chorób zakaźnych. Powstanie tu Zakład Opiekuńczo Leczniczy na 15 łóżek i hospicjum dla 9 pacjentów.

Po wygaśnięciu dzierżawy Fundacja planuje przeniesienie dzierżawy do własnej siedziby w Siesławicach - ma tam powstać Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty. - Liczymy, że uda nam sie dokończyć budowę budynku, którą zaczęliśmy ponad 10 lat temu, liczymy przede wszystkim na fundusze unijne - mówi Piotr Jaworski, wiceprezes Fundacji im. św. Brata Alberta w Kielcach.

Zobacz materiał przygotowany przez Karolinę Kopijkowską-Harczuk.