Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Kielcach już zaczął pracę. Instytucja łączy zadania, którymi do tej pory zajmowały się Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Rynku Rolnego. Poza tym od 1 września sprawami dopłat dla rolników zajmuje się tylko Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejęła też wszystkie sprawy dotyczące grup producenckich - wcześniej rolnicy musieli zgłaszać się do Agencji Rynku Rolnego. Zmiany mają na celu ułatwienie rolnikom zdobywania środków unijnych. Wszelkich informacji dotyczących zmian udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych, które powstały w 13 biurach powiatowych i świętokrzyskim oddziale ARiMR.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma siedziby w Kielcach przy ulicy Piaskowej oraz w Opatowie.
Zobacz relację filmową.